Újra püspök-lelkész szolgál a nagytemplomi református gyülekezetben

Vasárnap délelőtt ünnepi Istentiszteleten iktatták be a gyülekezet új megválasztott lelkészét. Fekete Károly püspök mától hivatalosan is az egyházvezetői tisztség mellett gyülekezeti szolgálatot is ellát a Nagytemplomban.

Fekete Károly és Vad Zsigmond

Fekete Károly és Vad Zsigmond

A beiktatási Istentiszteleten Vad Zsigmond vezető lelkész, esperes arra kérte a gyülekezet tagjait, hogy imáikkal segítsék Fekete Károly szolgálatát. Ezután Vad Zsigmond jelképesen átadta a Nagytemplom kulcsát és az egyházközség pecsétjét az új, gyülekezeti püspök-lelkésznek, majd megáldotta.

Fekete Károly prédikációjában az igehirdetés továbbadásának fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta, hogy az Isten szolgálatába lépő valamennyi keresztyén feladata az, hogy minél többekhez eljuttassa az evangélium üzenetét.

– Az ige diadalmas erejében kell hinnem, és hinnem kell abban, hogy az így befektetett energiák a jó kezdeményezések, a helyes döntések, a testvéri és lelkészi segíteni akarás ma is meg fogja hozni a gyümölcsét – hallhattuk Fekete Károlyt.