Kötelező lesz romológiát tanulni a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen

A hat, illetve négy kredites modul keretében minden szak tanrendjébe beépülnek azok a tanegységek, amelyek részben a cigányság történetével, kultúrájával, hazai társadalmi helyzetével foglalkoznak, részben pedig szakma-specifikus ismereteket közölnek az adott szakon a romák között végzendő munka speciális aspektusairól – mondta el Bölcskei Gusztáv rektor az egyetemen december 1-ején szervezett Cigány szakmai napon.

A képzés bevezetését a fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület is támogatja, a tanítói és egyházi munkához szükséges további kompetenciák elsajátítása mellett legalább ugyanolyan fontosnak ítélve a hallgatók érzékenyítését is. A romológiai tantárgyak a tanító, informatikus könyvtáros, teológia, teológus-lelkész szak, valamint a hittantanári és hitoktatói képzésbe épülnek be, és felmenő rendszerben, 2016 szeptemberétől válnak kötelezővé. A képzés szervezésére az egyetem Romológia tanszéket állít fel. A tanszék vezetésére és a szakmai munka irányítására Szabóné  Kármán Judit romológus kapott megbízást, aki  január 1-ejétől kezdi meg a tantárgyi programok kidolgozását. A DRHE további tervei között szerepel a tanító szak – nemzetiségi tanító szakképzettség (cigány-roma képzési irányultság) beindítása is.