Idén is bálon jótékonykodnak a reformátusok Debrecenben

Ebben az évben is megrendezik a jótékonysági bált a Kölcsey Központban;a február 5-én esedékes alkalom teljes bevételét idén a megmaradásáért és állami akkreditációjáért küzdő, szerbiai Maradéki Magyar Református Óvoda kapja, amely a térség egyetlen magyar nyelvű óvodája.

A Maradéki Református Egyházközség a Szerbiai Református Keresztyén Egyház legkisebb és ugyanakkor a legszórványosabb részén található mind a reformátusság, mind pedig a magyarság tekintetében a Szerémségi tájegység szívében, Belgrád és Újvidék között.

A gyülekezet 2013-ban egy hétvégi óvodát indított el pályázati forrásból, amit azért tartott fontosnak, mert a faluban évtizedek óta nincs magyar nyelvű oktatás. Az intézmény a Magyar Államnak köszönhetően, rendes délelőtti óvodává nőtte ki magát 2014. április 1-től.

Az Egyházi Óvoda fontossága a hitbeli nevelés mellett a magyar nyelv továbbadásában is megmutatkozik, ugyanis rengeteg a vegyes házasság a térségben, így a gyerekek sokszor nem tanulják meg a magyar nyelvet. Ezért az intézmény egyik célja az, hogy a magyar nyelvet minél tökéletesebben elsajátítsák a gyermekek. A délelőtti óvodába jelenleg 9 gyermek jár. A gyerekek  között vannak katolikusok, sőt ortodox vallásúak is, akiket a szülők elsősorban azért írattak ebbe az óvodába, hogy megtanulják a magyar
nyelvet, és szeretnék, hogy hitükben is fejlődjenek.

Az óvoda másik célja, hogy államilag elismert intézménnyé válhasson. Az állami elismertséghez az  óvodának szüksége lenne egy európai uniós szabványnak megfelelő épületre, ugyanis az intézmény jelenleg a Maradéki Református Egyházközség gyülekezeti termében működik. A Tiszántúli Református Egyházkerület ennek a célnak az elérésében szeretné  támogatni az óvodát fenntartó maradéki református gyülekezetet. Ezért
a IX. Református Jótékonysági Bál támogatottja a Maradéki Magyar Református Óvoda!

Az Egyházkerület a befolyt összegből minden évben határon túli intézményeket támogat. Tavaly több mint háromszáz résztvevő és adományozó több mint 3 millió forinttal segítette az anyagi nehézségekkel küzdő rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumot.