Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam szakmai és programkövetelménye

1.a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Bio- és zöldhulladék hasznosító, komposztáló
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma: SzPk-00057-15-20 0 06 1
Szakmai programkövetelmény érvényessége 2015-03-19
2.A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3.A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ: igen
programkövetelmény modul azonosító száma modul megnevezése
SzPk-00057-15-20 0 06 1 /M-01 Bio- és zöldhulladék hasznosítási ismeretek, komposztkészítés
SzPk-00057-15-20 0 06 1 /M-02 A komposztkészítés gépei és eszközei, karbantartásuk
4.AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNy BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság
5.AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:
6.A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség : iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges
7.A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Biomassza hasznosítást végez a komposzt készítésével: a mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait (szalma,kukoricaszár/csutka stb.), az állati eredetű biomasszát (trágya stb.) hasznosít. Hasznosítja az erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, illetve hulladékokat (faapríték, nyesedék, fűrészpor, háncs stb.).
8.SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
FEOR száma: 9331
Foglalkozás megnevezése: Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: Bio- és zöldhulladék hasznosító, komposztáló
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés össz óraszáma minimum: 72
A képzés össz óraszáma minimum: 144
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma: SzPk-00057-15-20 0 06 1 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése Bio- és zöldhulladék hasznosítási ismeretek, komposztkészítés
A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 54
A képzés óraszáma maximum: 108
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia:
Ismeri a bio- és zöldhulladék, a komposzt fogalmát, hasznosítását, előnyeit. Képes áttekinteni bio- és zöldhulladékok, és a komposzt eredetét, a hazai biológiai hulladékkezelés gyakorlatát. A bio- és zöldhulladékok hasznosításával hatékonyabban részt vesz a környezetvédelemben. Környezettudatos tevékenységével segíti a hulladékkezelés korábbi gyakorlatát megváltoztatni. Ismeri a komposztálás elvi szakaszait, komposztálás során végbemenő kémiai folyamatokat. A komposztálás elvének ismeretével képes lesz a komposzt hasznosítására a gyakorlatban. A megfelelő módon, időben és adagban kijuttatni. A komposzt készítésekor betartja a szakmai, munka –és balesetvésdelmi előírásokat. Ökológiai szemléletű technológiákat alkalmaz a mezőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékek, illetve hulladékok hasznosításával. Ismeri a jó komposzt készítésének feltételeit, a nyersanyagok jellemzőit, és a környezeti tényezők szerepét, adalék- és segédanyagok szerepét, használatát. Megérti a C/N arány, a nedvességtartalom, az oxigénellátás, a hőmérséklet közötti összefüggéseket. Képes a nyersanyagok előkészítésére a gyakorlatban. Nyitott az új megoldásokra, szem előtt tartja munkavégzése során a környezetvédelem fontosságát. Szelektíven gyűjti a bio és zöldhulladékot. Mezőgazdasági termények melléktermékek, hulladékok hasznosításának ismerete. Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes a mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait hasznosítani. A mezőgazdasági termények melléktermékek, hulladékok hasznosításával hatékonyabban részt vesz a környezetvédelemben. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi. Istállótrágya, trágyalé és hígtrágya komposztálásának ismerete. Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes a mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait hasznosítani. Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi. Erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékek, illetve hulladékok hasznosításának ismerete. Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes za erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékek, illetve hulladékok hasznosítására. Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi. Élelmiszer-ipari hulladékok komposztálásának ismerete. Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes az élelmiszer-ipari hulladékokat hasznosítani. Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi. Házi kerti komposztálás alkalmazása. Képes megfelelő, rendeltetésszerű komposztsiló, láda készítésére fából. Helyesen építi fel a komposztprizmát, a jó domboságyást a gyakorlatban. Környezetbarát gazdálkodást folytat. A házi kerti komposztálás alkalmazásával a közvetlen környezet védelmét is szem előtt tartja. Ismeri a kész komposzt felhasználási lehetőségeit. Megfelelően alkalmazza a kész komposztot. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi. A biológiai hulladékkezelés, komposztálás jogi hátterének ismerete. Képes a biológiai hulladékkezelés, komposztálás jogi hátterenek ismeretében műveletek helyes kivitelezésére, az előírások betartására. Körültekintően, a megszerzett ismereteket a helyükön alkalmazza. A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája. Az EU irányelveinek érvényesítésével Magyarországnak olyan kötelezettségeket kell teljesíteni, amelyek alapvetően megváltoztatják az ország hulladékkezelésének korábbi gyakorlatát. A képzés során elsajátítható bio- és hulladékkezelési ismeretek segítenek a környezettudatosan gondolkodó szakemberek képzésben, akik az átfogó elméleti ismeretek birtokában, a gyakorlatban hulladékkezelő és a komposzttelepeken képesek szakszerűen dolgozni.
PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00057-15-20 0 06 1 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése A komposztkészítés gépei és eszközei, karbantartásuk
A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 18
A képzés óraszáma maximum: 36
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható:Nem releváns
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A komposztkészítéshez szükséges kézi eszközök ismerete és használata. Képes a kézi eszközök, (metszőolló, ásó stb.) rendeltetésszerű használatára, karbantartására. A kézi eszközök használatakor maximálisan betartja a munka- és balesetvédelmi előírásokat. Önállóan kiválasztja a komposztkészítéshez szükséges eszközöket, segédeszközöket és önállóan dolgozik. Ismeri a komposztkészítéshez szükséges elektromos és motoros gépek működési elvét. Képes a komposztkészítéshez szükséges elektromos és motoros gépeket kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani. A komposztkészítéshez szükséges elektromos és motoros gépek használata során maximálisan betartja a munka- és balesetvédelmi előírásokat. Önállóan kiválasztja a komposztkészítéshez szükséges gépeket, önállóan dolgozik. Ügyel a gépek rendeltetésszerű használatára. Ismeri a komposztsilók fajtáit. Képes a különböző komposztsilók elkészítésére a gyakorlatban. A komposztsilók készítésekor maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. A munkafolyamatokat végiggondolja és tudatosan elvégzi. Ismeri a komposztaprító gépek tartozékait. A komposztkészítés gépek tartozékainak rendeltetésszerű használatára képes. A tartozékok használata során betartja a munka és balesetvédelmi előírásokat. Önállóan kiválasztja a komposztkészítés gépeihez a megfelelő tartozékokat, önállóan dolgozik. Ügyel a rendeltetésszerű használatra.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az EU irányelveinek érvényesítésével Magyarországnak olyan kötelezettségeket kell teljesíteni, amelyek alapvetően megváltoztatják az ország hulladékkezelésének korábbi gyakorlatát. A modul során elsajátítható bio- és hulladékkezelési eszközök, gépek ismerete, segít a hulladékkezelő és a komposzttelepek gépeivel, szakszerűen, balesetmentesen dolgozni.

A bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam szakmai és programkövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.