Állami támogatás segíti az örökbefogadást, Hajdú-Biharban 1500 gyerek vár erre

Az új családtámogatások kapcsán ismét előtérbe került az örökbefogadás kérdése, hiszen változott a családok otthonteremtési kedvezménye. De mennyi idő, míg egy gyermek új családba kerül? Melyek az örökbe  fogadás feltételei? Mennyire bonyolult az eljárás? Mindezekről Verdó György, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei igazgatója beszélt a Debrecen Televízió Esti Közelkép című műsorában.

A változások miatt nőhet az örökbefogadások száma

A változások miatt nőhet az örökbefogadások száma

Verdó György kifejtette: örökbefogadó lehet minden huszonötödik életévét betöltött személy, aki büntetlen előéletű, cselekvőképes, illetve nincs eltiltva a közügyek és a szülői felügyelet gyakorlásától. Amennyiben valaki megfelel a feltételeknek, egyedülállóként és házasként is kérvényezheti, hogy egy árva gyámja legyen.

Az igazgató az eljárás menetéről elmondta: az örökbefogadónak először fel kell keresnie a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, ahol elbeszélgetés vár rá egy szaktanácsadóval. Ha ezen és a kötelező pszichológiai vizsgálaton is megfelelt, három napos felkészítő tanfolyam következik. Ha minden sikerrel zárul, a jelentkezőt a potenciális örökbefogadók nyilvántartásába veszik.

A legtöbb örökbefogadó 3 év alatti gyermeket kíván gyámság alá venni. Ilyen esetben a várakozási idő általában 3-4 év, monda Verdó György. Legtöbben azért szeretnének minél fiatalabb gyermeket befogadni, mert úgy vélik, szorosabb kapcsolat alakul ki közöttük, az idősebb gyermekek általában nehezebben találnak befogadóra. A leendő gondviselő az örökbe fogadni kívánt gyermek neméről is dönthet.

Verdó György

Verdó György

Kétfajta örökbefogadás létezik: nyílt és titkos. Ha egy gyermek a családjától valamilyen okból elkerül, a szülőket rendszeres időközönként nyilatkoztatják, hogy az esetleges örökbefogadás nyílt, vagy titkos legyen. Utóbbi esetben a vér szerinti és a gyámságot vállaló szülők nem tudhatnak egymásról, nem ismerik meg egymás kilétét. A nyílt örökbefogadás ennek az ellentéte. Bárhogyan dönt a szülő,  később megváltoztathatja kívánságát.

– A jelentkezőkről környezettanulmány is készül – folytatta a megyei igazgató. – Vizsgálják az jövedelemviszonyukat, életkörülményeiket, lakásukat. A végső döntésről határozat születik. Abban az esetben, ha a gondviselő meggondolná magát, miután a gyerek hozzá került, lehetősége van a gyereket visszaadni – ám ez ritkán történik meg. Jelen pillanatban 89 örökbefogadási szándékkal élő párt vagy egyedülálló személyt tartunk nyilván. Tavaly 47 örökbefogadás történt. Jelenleg 1500 gyermek él nálunk, a legidősebb 18 éves.

Verdó György végezetül hangsúlyozta: az örökbefogadások száma az utóbbi években  emelkedik,  remélhető, hogy a családtámogatási rendszer módosítása miatt egyre többen veszik fontolóra, hogy gyermeket vegyenek magukhoz.

A teljes beszélgetés megtekinthető itt:

DehirEsti Közelkép 2016-01-13