Távközlési technikus tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 05
1.2. Szakképesítés megnevezése: Távközlési technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra,
a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 3145
FEOR megnevezése: Műsorszóró és audiovizuális technikus
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Hírközlési hálózat üzemeltető technikus, Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltetőFEOR száma: 3146
FEOR megnevezése: Telekommunikációs technikus
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Távközlési technikus
FEOR száma: 7342
FEOR megnevezése: Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Távközlési, átviteltechnikai szervízműszerész, Távközlésihálózat építő, Telefonközpont szerelő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Távközlési technikus a cég távközlési rendszereit kezeli és üzemelteti. Részt vesz a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni az adatátviteli rendszerek, a hang és beszédátviteli rendszerek valamint a műsorszórás területei között. Kezeli egyaránt a vezetékes és a vezetéknélküli hálózati megoldásokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni
– adatátviteli eszközöket üzemeltetni
– adatbázisokat kezelni
– menedzselő rendszereket kezelni
– távközlési berendezések kezelésére
– optikai összeköttetések megvalósítására
– rádiós rendszerek telepítésére
– berendezések paramétereinek mérésére
– hibadetektálásra és javításra.
– üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátni
– ügyfélszolgálati teendőket ellátni
– a távközlési marketing feladatokat ellátni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja
51 523 02 Távközlési üzemeltető résszakképesítés
55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A  4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma megnevezése
10815-12 Információtechnológiai alapok
10823-12 Távközlés-elektronikai alaptevékenység
10839-12 Infokommunikációs alaptevékenységek
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
10840-12 Távközlési szaktevékenység végzése
10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A 5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
10823-12 Távközlés-elektronikai alaptevkenység írásbeli, gyakorlati
10839-12 Infokommunikációs alaptevékenységek írásbeli, gyakorlati
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbáziskezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
10840-12 Távközlési szaktevékenység végzése gyakorlati, szóbeli
10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció írásbeli
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A)
A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikai alapáramkörök és távközlési jellemzők mérése
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy – húzással kiválasztott – áramkör paramétereit minősíti, meghatározza működési és átviteli paramétereit az általa ismert mérőműszerek segítségével. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B)
A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési eszközök konfigurálása és paramétereinek mérése
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy – húzással kiválasztott – eszközön, vagy berendezésen méri a működési paramétereit, vagy konfigurálja az előre megadott értékeknek és beállításoknak megfelelően. Kiválasztja a megfelelő mérőeszközöket, melyekkel a minősítést és a beállítást elvégzi. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési alaptevékenységek és üzemeltetési feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó az informatikai, az elektronikai és a kommunikációs terület alapvető feladataiból, definícióiból, számítási példáiból egy központilag kiadott feladatsort old meg. Ez a vizsgarész tartalmazza az üzemeltetéssel összefüggő kérdéseket, a vállalkozási ismereteket, valamint a távközlési szolgáltatási ismereteket is. A feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)
A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai és adatátviteli rendszerek ismertetése
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
B)
A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési rendszerek ismertetése
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szoftver
6.4. Hálózat (Internet, Intranet)
6.5. Elektronikai alapáramkörök
6.6. Multiméter
6.7. Oszcilloszkóp
6.8. Jelgenerátor
6.9. Tápegység
6.10. Kábelszerelő szerszámok
6.11. Hálózatanalizátor
6.12. Telefon (vonalas)
6.13. Telefon (mobil)
6.14. Televízió
6.15. Kábeltelevízió hálózat
6.16. Router
6.17. WLAN
7. EGYEBEK

A távközlési technikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A távközlési technikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Távközlési technikus tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.