Mire fordíthatják az egyházak az 500 milliós támogatást?

Debrecen önkormányzata 500 millió forintot biztosít az egyházi fejlesztések támogatására. Erről folytatott kerekasztal megbeszélést Papp László polgármester az elmúlt héten Fekete Károly református püspökkel, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolitával és Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspökkel. Mint a polgármester hangsúlyozta: az egyházak nagyon fontos szerepet töltenek be a város életében, ezért Debrecen még az eddigieknél is jobb, szorosabb együttműködésre törekszik velük a jövőben. Mint elmondta, a polgármester az elkövetkezőkben egyeztetni fog a városban működő kisebb egyházak vezetőivel is.

Megbeszélést folytattak a városházán

Megbeszélést folytattak a városházán

Az egyházi fejlesztésre fordítható támogatás az Integrált Településfejlesztési Program része. Az ITP többek között energetikai korszerűsítésre, iskola- és óvodafelújításra, ipari park létrehozására biztosít forrást.

Lehet-e már tudni, mire kívánják fordítani ezt a támogatást? Vannak-e már konkrét terveik? – erről kérdeztük a püspököket, illetve az érsek-metropolitát.

– Örömmel vettük tudomásul azt, hogy a rendelkezésre álló Európai Uniós forrásból segítséget nyújtanak az egyházak szociális, kulturális, oktatási tevékenységéhez, illetve annak fejlesztéséhez. Ez a tény is tanúsítja, hogy a hívő emberek aktív szerepet vállalnak a városi közösség építésében, a rászorulók szolgálatában, a fiatalok nevelésében. Ennek jelentőségét nem kell magyarázni ebben a – vallási történelmében különösen is jelentős – városban. Ezért hisszük, hogy az egyházi közösségek támogatásával a város önmagát támogatja – nyilatkozta Palánki Ferenc római katolikus püspök.

– Polgármester úr bejelentése szerint a felajánlott összegből csak a debreceni településfejlesztési programba illeszkedő és annak megfelelő elképzelések részesülhetnek majd támogatásban, ezek is az EU-s fejlesztési ciklus éveire elosztva – nyilatkozta Fekete Károly református püspök. Mint mondta, nem csupán a nagyobb egyházak, hanem a bevett helyi felekezetek is részesülnek majd belőle. – Református részről húsz debreceni református egyházközség gondjai enyhülhetnének és a püspökség által fenntartott oktatási, szociális és karitatív szolgálatainkra is ráférne a fejlesztés. Mint egyházmegyei központ, missziói projekteket is tervezünk. Az Árpád téri templom felújítása folytatásért és befejezésért kiált. A továbbgondoláshoz csak a szakmai szempontok megismerése után lesz lehetőségünk. Az uniós területi operatív programok kiírásainak szabályait és feltételrendszerét követve kell majd megkeresnünk az abba beleillő fejlesztéseket, hogy a várossal konzorciumban együttműködve tudjunk hozzájutni a pályázati rendszerű támogatáshoz.

– A 2015-2020. évre szóló Európai Uniós fejlesztési keretnek az egyházunk támogatására szánt részéből – melynek mértékét, összegét egyelőre nem ismerjük, közös megegyezés kérdése – a Debreceni központtal működő Hajdúdorogi Főegyházmegye a helyi közösségeket kívánja fejleszteni – nyilatkozta Kocsis Fülöp, görögkatolikus érsek-metropolita. – Van egy jelentős mértékben felújításra szoruló székesegyházunk, amelynek környéke szintén átalakításra vár, hiszen jelenleg meglehetősen méltatlan környezetet nyújt ahhoz képest, hogy országos központ legyen. Egyházközségeinknek nincsenek közösségi, gyülekezeti termei, sőt vannak új egyházközségek, amelyeknek templomra lenne szükségük. Keressük a forrásokat ezekre a szükséges fejlesztésekre. Ha az említett Európai uniós forrásokból lehetséges ezekre csoportosítani, az nagy segítséget jelentene.