Hálaadó istentisztelet az Árpád téri templom felújításáért

Az istentiszteleten igei szolgálatot látott el el Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. A gyülekezetet Papp László polgármester és Vad Zsigmond a Debreceni Református Egyházmegye esperese köszöntötte.

Látványos a felújítás végeredménye

Látványos a felújítás végeredménye

Az 1911-ben épült templom erősen leromlott állapotban volt, a folyamatos beázások miatt a külső homlokzat, főleg a főtorony erkélyek körüli része, életveszélyessé vált. Ezért a templom főbejáratát már nem lehetett használni, a gyülekezet egy hátsó oldalbejáraton járt be. A templom belső terében is jelentős gondot okoznak a beázások, a lépcsőházakban régóta tapasztalható a vakolat hullása. Az orgona körül ez már olyan mértékű, hogy két évvel ezelőtt le kellett veretni a laza vakolatot. A templomtéri ablakok körüli vakolat hiányos, így az ablakok rendkívül huzatosak, semmilyen hő- és hangszigetelési funkciót nem látnak el. A templom fűtése korszerűtlen, elavult, a magas gázszámla mellett is csak 4-11 fokra lehet felfűteni a téli hónapokban.

Önerőből két éve megtörtént a két óratorony tetőszerkezetének acélgerendákkal történő alátámasztása, a hibás bádogozás és a palaborítás kiigazíttatása. A templom lábazati vizesedése miatt szinte az egész templomban omladozott a vakolat, így a gyülekezet, a helyi büntetésvégrehajtási intézet fogvatartottainak önkéntes segítségével a vakolatot a szükséges magasságig leverte, hogy a téglafal ki tudjon száradni.

2011-ben egy KIM pályázaton nyert 3 millió forint segítségével, a főbejárat és a két első oldalbejárat ajtaját hozták rendbe, a templom orgonakarzat alatti részét pedig leválasztották egy üvegfallal. Az így kialakított tér alkalmas az istentiszteletek alatt a kisgyermekes családok számára, továbbá gyülekezeti rendezvények, kiállítások megtartására is.

ref3Papp

A Debrecen-Árpád téri református templom tornyának felújítási munkáit az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított pályázati források segítségével sikerült megvalósítani, közel 42 millió forint összegből. A templom átfogó felújításra szorul, a jelenlegi pályázati támogatás csak a legszükségesebb problémák megoldására nyújtott lehetőséget. Mivel a templom bejárata az erkélyekről lehulló vakolat miatt életveszélyessé vált, a fő- és a két óratorony felújítását tűzte ki célul a gyülekezet.

A rendelkezésre álló keretből többek között rendbehozták a főtorony bádogborítását és a bádogborítás alatti deszkázatot, a gerendázat hibáinak kijavították és a csúcsdíszt újra festették. Kicserélték az összes függő- és fekvő ereszcsatornát, a villámhárítót, újra láthatóvá vált az eredeti díszítés, egyúttal megtörtént a gerendázat hibáinak javítása és a pala alatti deszkázat és az ablakok cseréje. A leglátványosabb a tornyok falfelületének színezése volt az eredeti állapotnak megfelelően. A tornyok belsejében a teljes elektromos hálózatot felújították. A pályázati források felhasználása után, a gyülekezet az adományokból összegyűlt saját erőből jelenleg is folytatja az munkát.

Amennyiben a gyülekezetnek pályázati vagy egyéb forrásokból lehetősége lesz rá, létrejöhet az orgona és a templom teljes külső felújítása. A felújítási munkálatokkal a gyülekezet célja, hogy a templomi szakrális alkalmakon túlmenően kulturális élményt is nyújthasson a gyülekezet és Debrecen közösségének.